Zamówienia na usługi społeczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia na dworcu kolejowym Łódź Fabryczna" Postępowanie nr: KIZ/2018/WNP-008225


Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1 i 11 do ogłoszenia - OPZ
Załącznik nr 10 - Wzór umowy
Załacznik nr 12 - Decyzja
Załącznik nr 13 - Gwarancja
Załaczniki w wersji edytowalnej

Załączniki do wzoru umowy

Wyjaśnienia i zmiana treści Ogłoszenia nr 1

Informacja z otwarcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawarciu umowy

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: „Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na dworcu kolejowym Łódź Fabryczna oraz terenie przyległym”

Ogłoszenie o zamówieniu
Opis Przedmiotu Zamówienia

Załączniki

Umowa

Załączniki do umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

Wytworzył: PKP S.A.
Data wytworzenia: 06.06.2017
Opublikował w BIP: Grzegorz Kustosik
Data opublikowania: 06.06.2017 12:58
Ostatnio zmodyfikował w BIP: Grzegorz Kustosik
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2018 08:21
metryczka