Dworzec dla Ciebie


PKP S.A. zależy na tym, aby dworce kolejowe były miejscem bezpiecznym, czystym i komfortowym. Obiekty należące do spółki mają spełniać najwyższe standardy, tak aby dla każdego pasażera podróż oraz zetknięcie się z zarządzaną przez PKP S.A. infrastrukturą były pozytywnym doświadczeniem.

Jednym z działań mających przynieść taki efekt jest prowadzony przez PKP S.A. program budowy i modernizacji dworców kolejowych, który obejmuje zarówno obiekty w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Remontowane i modernizowane budynki stają się nowoczesne i funkcjonalne, a także bardziej dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się. W celu wypracowania skuteczniejszych rozwiązań wspierających  osoby niepełnosprawne we współpracy z Fundacją Integracja przeprowadzono audyty dostępności na 22 dworcach kolejowych i na ich podstawie opracowano listę możliwych rozwiązań dla podniesienia komfortu i bezpieczeństwa osób o ograniczonej mobilności (m.in.: obniżenie okienek kasowych, wyznaczenie miejsca oczekiwania na pomoc w dostaniu się do pociągu, budowa pochylni, ścieżki i mapy dotykowe). Audyty zrealizowano przy współpracy osób niepełnosprawnych, którym w szczególności dedykowane są wprowadzane usprawnienia. 

W celu poprawy komfortu osób głuchych i słabo słyszących na dworcach kolejowych wdrożono innowacyjną usługę tłumacza migowego online. Projekt realizowany jest  w InfoDworcach na największych dworcach w kraju. Wdrożenie tego rozwiązania ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i sukcesywnemu likwidowaniu  barier w dostępie do swobodnego podróżowania osób o ograniczonej mobilności. Na stronie http://pkpsa.pl/bez-barier można uzyskać informacje na temat udogodnień dla osób o ograniczonej mobilności ruchowej na dworcach zarządzanych przez PKP S.A.  Dzięki niej osoba planująca podróż może znaleźć wszelkie informacje na temat udogodnień na dworcach, które zamierza odwiedzić. Dowie się na przykład, czy w pobliżu są dostępne miejsca dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności (PRM - Persons with Reduced Mobility) oraz czy może uzyskać pomoc asystenta. Korzystając z wyszukiwarki, pasażerowie znajdą też informacje na temat punktów obsługi w języku migowym, dostępności odpowiednio dostosowanych toalet czy urządzeń wspomagających poruszanie się.


Przykładowe udogodnienia na naszych dworcach

InfoDworzec Kasa z obnizonym kontuarem Pokój opiekuna
Bezpieczeństwo Asysta na dworcu  

Przykładem efektywnego wykorzystania możliwości oferowanych podróżnym jest Kraków Główny - jeden z najnowocześniejszych dworców kolejowych w Europie. Obiekt jest częścią Krakowskiego Zintegrowanego Centrum Transportu. Połączony siecią korytarzy, tuneli, wind i schodów ruchomych pozwala na szybkie, wielokierunkowe przemieszczanie się pasażerów i klientów dworca. Do dyspozycji podróżnych jest 28 kas biletowych i 4 biletomaty. Oczekujący na pociąg mogą skorzystać z 3 poczekalni znajdujących się na terenie obiektu. Ponadto dla matek z dziećmi dostępne są 4 specjalne pokoje wyposażone w przewijaki, umywalkę i siedziska przeznaczone do karmienia. Na terenie dworca podróżni mogą też korzystać z bezpłatnej sieci WiFi, 90 skrytek bagażowych i przechowalni bagażu. W wielu miejscach rozmieszczone są automaty SOS, gdzie można wezwać pomoc lub pracowników ochrony. W obiekcie działa również InfoDworzec, w którym pasażerowie mogą uzyskać potrzebne informacje.

Kolejnym przykładem obiektu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych jest zmodernizowany dworzec w Gliwicach. Budynek i przyległa do niego infrastruktura torowo-peronowa zostały przebudowane w ramach wspólnej inwestycji PKP S.A. i PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Na dworcu pojawiły się ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, pętle indukcyjne ułatwiające komunikację osobom niedosłyszącym, a także obniżone okienka kasowe i windy prowadzące na wyższe kondygnacje. W budynku i na peronach zamontowano nowoczesny system dynamicznej informacji pasażerskiej, pojawił się też monitoring. Zmiany widoczne są również na stacji Gliwice. Na peronach zamontowano antypoślizgową nawierzchnię, ławki, gabloty informacyjne i zadaszenie z przeszkleniami. Przebudowane zostały przejścia podziemne, zamontowano windy na perony dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, a także schody ruchome na każdym z peronów. Zakres prac wykonanych przez zarządcę infrastruktury objął także przebudowę układu torów na stacji, sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem.