Dworzec dla Społeczeństwa


Dworce kolejowe stanowią istotny element infrastruktury miejskiej i społecznej. PKP S.A. często udostępnia przestrzeń dworcową pod organizację wydarzeń o charakterze społecznym i kulturalnym, które realizowane są we współpracy z zewnętrznymi partnerami.  Dzięki temu na dworcach odbywają się wystawy, targi książek czy gry miejskie. Jednym z większych eventów organizowanych w dworcowej przestrzeni były obchody 40-lecia Warszawy Centralnej, którym towarzyszyły m.in. gry, zabawy i maraton serialu „Czterdziestolatek”. PKP S.A. udostępnia również przestrzenie dworca pod organizację akcji dobroczynnych oraz ogólnopolskich kampanii społecznych, np. „Sprawdź zanim podpiszesz”, akcja „Pierwsza pomoc - to dziecinnie proste”.

Aby modernizowane przez PKP S.A. dworce w pełni odpowiadały wszystkim grupom podróżnych, przed każdą większą inwestycją spółka organizuje warsztaty kreatywne. To forma konsultacji społecznych, wzorowanych na warsztatach urbanistycznych i facylitacyjnych, na które zapraszani są przedstawiciele lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych oraz władze samorządowe. PKP S.A. reprezentowana jest m.in. przez osoby bezpośrednio odpowiedzialne za projektowanie i realizację inwestycji. Dotychczas warsztaty odbyły się m.in. w Nidzicy, Olsztynie i Skarżysku-Kamiennej. 


Kultura na dworcach

Biblioteka na dworcu w Rabce Stacja Kultura w Rumii Teatr na Dworcu Gdynia Główna