Nieruchomości efektywnie zarządzane


PKP S.A. jest jednym z największych zarządców nieruchomości w Polsce. Wśród głównych zadań spółki należy wskazać efektywne wykorzystanie potencjału posiadanego majątku. Służy temu m.in. program inwestycyjny spółki, w ramach którego realizowany jest m.in. projekt Innowacyjnych Dworców Systemowych. IDS-y to kompaktowe, parterowe budynki, które powstają w miejscu dotychczasowych, większych dworców. Nowe obiekty są lepiej zagospodarowane i dostosowane do potrzeb lokalnych społeczności. Dzięki zastosowaniu rozwiązań ekologicznych takich jak pompy ciepła czy panele słoneczne, budynki są również bardziej efektywne energetycznie. Nowe obiekty spełniają standardy międzynarodowe, również w zakresie zastosowania rozwiązań dla osób niepełnosprawnych. Do tej pory do użytku podróżnych oddano Innowacyjne Dworce Systemowe na stacjach: Nasielsk, Mława, Strzelce Krajeńskie Wschód i Ciechanów. Ostatni z obiektów został nagrodzony w konkursie „Budowa roku 2015”, organizowanym przez Olsztyńską Izbę Budowlaną, w kategorii obiekty użyteczności publicznej.
Wśród nieruchomości PKP S.A. znajdują się nie tylko dworce kolejowe, ale także grunty, czy mieszkania. Z myślą o najemcach, którzy mają trudności z bieżącym regulowaniem zobowiązań wynikających z tytułu najmu, spółka wdrożyła Program Oddłużeniowy. Jego celem jest stworzenie Klientom dogodnych warunków do regulowania istniejącego zadłużenia, przy częściowym zwolnieniu z długu. Program cieszy się dużym zainteresowaniem. Według przeprowadzonych ankiet aż  93% zadłużonych osób chce uregulować swoje zobowiązania wobec spółki.

PKP S.A. jako właściciel nieruchomości kolejowych stawia na dialog i współpracę z samorządami, głównie w obszarze optymalnego wykorzystania potencjału infrastruktury kolejowej dla celów społecznych. Spółka współpracuje z wieloma gminami, wspierając inicjatywy mające na celu dostosowanie dworców do potrzeb miejscowych społeczności. Dzięki podjętej współpracy samorządy często decydują się na przejmowanie  dworców i nieczynnych linii kolejowych. Przestrzeń kulturalna powstała również na zmodernizowanym dworcu Gdynia Główna. Na poziomie -1 działa tam  teatr prowadzony przez Fundację Klinika Kultury przy Urzędzie Miasta Gdynia. Szansę na drugie życie zyskują też przejęte przez samorząd nieczynne linie kolejowe. Gminy często decydują się na uruchomienie regularnych przewozów pasażerskich oraz okazjonalnych przejazdów turystycznych. Wiele dawnych tras kolejowych przeznaczanych jest także pod ścieżki rowerowe i drogi publiczne.


Przykłady efektywnego i róznorodnego zarządzania nieruchomościami przez PKP S.A.

Innowacyjny Dworzec Systemowy w Nasielsku Biblioteka na dworcu w Sokołowie Podlaskim Deptak na miejscu nasypu kolejowego w Pszczółkach