Dziedzictwo kolejowe


Dla PKP S.A. istotna jest ochrona i promocja dziedzictwa kolejowego, w szczególności poprzez partnerstwo z instytucjami kultury oraz samorządami. Spółka uczestniczy m.in. w projekcie tworzenia nowej instytucji kultury, chroniącej dziedzictwo kolejowe pn. Stacja Muzeum (nowa nazwa wcześniejszego Muzeum Kolejnictwa). Planowana inwestycja zakłada utworzenie na warszawskich Odolanach nowoczesnej, multimedialnej placówki wraz z terenami rekreacyjnymi. Projekt pozwoli nie tylko na odpowiednie wyeksponowanie zabytków kolejnictwa, ale także przyczyni się do ożywienia tej części stolicy. Stacja Muzeum to innowatorski projekt, który łączy partnerstwo spółki prawa handlowego z instytucją samorządową w celu wzbogacenia lokalnej i ogólnopolskiej oferty kulturalnej.

Koncepcja nowej Stacji Muzeum