Nadzór właścicielski

Nadzór korporacyjny realizuje zadania wynikające z uprawnień właścicielskich w spółkach Grupy PKP i w innych spółkach prawa handlowego z udziałem PKP S.A.

Nadzór właścicielski jest sumą działań odnoszących się do:

  • nadzoru korporacyjnego w zakresie spraw wynikających z przepisów prawa oraz zasad nadzoru właścicielskiego,
  • nadzoru ekonomiczno-finansowego, polegającego na monitorowaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych podmiotów.

Do głównych celów nadzoru korporacyjnego należy zaliczyć:

  • zapewnienie transparentności działalności spółek z udziałem PKP S.A. i ich organów,
  • wykorzystanie uprawnień korporacyjnych PKP S.A. dla realizacji celów polityki gospodarczej Grupy PKP,
  • wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek z udziałem PKP,
  • przygotowanie podmiotów do procesu prywatyzacji.

Dla realizacji wskazanych celów nadzoru korporacyjnego istotne znaczenie ma właściwe funkcjonowanie kodeksowych organów spółek prawa handlowego: zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenie, rady nadzorczej oraz zarządu.

Nadzór właścicielski - wykaz spółek Grupy PKP

Nadzór właścicielski – wykaz spółek z udziałem PKP S.A.

Pliki do pobrania