Wykaz spółek Grupy PKP

Lp. Firma Siedziba Udział PKP S.A.
w kapitale zakładowym
w %
Akcje/udziały
przewłaszczone/
użytkowane
w %
Udział PKP S.A.
w kapitale zakładowym
w % jako
udziałowca i użytkownika
akcji/udziałów
1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa 32,29%   32,29%
2. PKP CARGO S.A. Warszawa 33,01%   33,01%
3. PKP Intercity S.A Warszawa 100,00%   100,00%
4. PKP Informatyka Sp. z o.o. Warszawa 100,00%   100,00%
5. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Zamość 100,00%   100,00%
6. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Gdynia 68,70%   68,70%
7. CS Natura TOUR Sp. z o. o. Gdańsk 100,00%   100,00%
8. Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o. o. Węgrzce 100,00%   100,00%
9. Xcity Investment Sp. z o.o. Warszawa 99,998%   99,998%
10. PKP Budownictwo Sp. z o.o. Warszawa 100,00%   100,00%

Wykaz spółek Grupy PKP wg stanu na dzień 07 grudnia 2017 roku.