Wykaz spółek z udziałem PKP S.A

Lp. Firma Siedziba Udział PKP S.A.
w kapitale zakładowym
w %
Akcje/udziały
przewłaszczone/
użytkowane
w %
Udział PKP S.A.
w kapitale zakładowym
w % jako
udziałowca i użytkownika
akcji/udziałów
1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa 13,54% 23,02% 36,56%
2. PKP CARGO S.A. Warszawa 33,01% 0,00% 33,01%
3. PKP Intercity S.A Warszawa 59,15% 40,85% 100,00%
4. PKP Informatyka Sp. z o.o. Warszawa 100,00% 0,00% 100,00%
5. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Zamość 30,953% 69,047% 100,00%
6. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Gdynia 50,44% 18,24% 68,72%
7. KPT-W Natura TOUR Sp. z o. o. Gdańsk 100,00% 0,00% 100,00%
8. Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o. o. Węgrzce 100,00% 0,00% 100,00%
9. CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o. Warszawa 100,00% 0,00% 100,00%
10. Kolejowe Towarzystwo Finansowe VIAFER S.A. w likwidacji Warszawa 100,00%   100,00%
11. Windykacja Kolejowa Sp. z o. o. Warszawa 100,00%   100,00%
12. PKP Utrzymanie Sp. z o.o. Warszawa 100,00%   100,00%
13. PKP Budownictwo Sp. z o.o. Warszawa 100,00%   100,00%
14. Xcity Investment Sp. z o.o. Warszawa 99,976%   99,976%
15. Zakład Robót Inżynieryjnych Warszawa Sp. z o.o. umorzenie postępowania upadłościowego Warszawa 100,00%   100,00%
16. SPV Katowice 1 Sp. z o.o. Warszawa 99,9999%   99,9999%
17. N-P SPV 1 Sp. z o.o. Warszawa 50,00%   50,00%
18. SPV Warszawa Zachodnia Sp. z o.o. Warszawa 99,999%   99,965%
19. SPV Projekty Warszawskie Sp. z o.o. Warszawa 99,9997%   99,9997%
20. Cakolmar Sp. z o. o. w likwidacji Warszawa 40,00%   40,00%
21. Krakowskie Centrum Komunikacyjne Sp. z o.o. w likwidacji Kraków 33,33%   33,33%
22. Carbokol S.A. w upadłości Lublin 42,86%   42,86%
23. Unikol Sp. z o.o. Kościerzyna 34,00%   34,00%
24. City West S.A. Warszawa 19,67%   19,67%
25. Tasko Sp z o.o. w likwidacji Poznań 12,99%   12,99%
26. Polkombi S.A. Warszawa 8,52%   8,52%
27. Huta ŁAZISKA S.A. w upadłosci (układ) Łaziska Górne 1,91%   1,91%
28. LEN S.A.w likwidacji Kamienna Góra 0,745%   0,745%
29. Zakłady Przemysłu Lniarskiego LENWIT Sp. z o.o. Witoszyce 0,455%   0,455%
30. DEZAMET S.A. Nowa Dęba 0,036%   0,036%
31. Invest STAR S.A. Starachowice 0,015%   0,015%
32. Stocznia GDYNIA S.A. w upadłości likwidacyjnej Gdynia 0,003%   0,003%
33. Tłocznia Metali "PRESSTA" S.A. w upadłości Bolechowo 0,638%   0,638%
34. Huta Ostrowiec S.A. w upadłości Ostrowiec Śwętok 0,654%   0,654%
35. Zakłady Tworzyw Sztucznych PRONIT S.A.w upadłości Pionki 0,289%   0,289%
36. Huta BATORY S.A. w upadłości Chorzów 0,060%   0,060%
37. Daewoo Motor Polska Sp. z o.o. w upadłości Lublin 0,047%   0,047%

Stan na dzień 31 lipca 2016 roku.