Informacje dla pasażerów niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej

Ostrów Wielkopolski

W celu skorzystania z pomocy przez osobę o ograniczonej sprawności ruchowej na obszarze kolejowym, osoba ta powinna zgłosić ten fakt u przewoźnika minimum 48 godz. przed planowaną podróżą, wybierając jeden z poniższych sposobów:

1)    zgłaszając w kasie biletowej podczas zakupu biletu,

2)    telefonicznie pod całodobowym numerem infolinii 19-757 (dla PKP IC),

3)    drogą elektroniczną na wskazany przez przewoźnika adres e-mail lub przez formularz zgłoszeniowy.

PKP S.A., za pośrednictwem pracowników ochrony dworca świadczy usługę pomocy w przemieszczaniu się po terenie dworca (lista dworców, na których jest świadczona pomoc znajduje się poniżej), łącznie z peronami i przejściami podziemnymi.

Pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z pociągu należy już do obowiązków przewoźnika (drużyny konduktorskiej; stąd konieczność zgłoszenia 48 godz. przed planowaną podróżą, aby przewoźnik mógł dostosować skład pociągu oraz drużynę konduktorską).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2004 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

Istnieje również możliwość zgłoszenia konieczności skorzystania z pomocy tylko w poruszaniu się po terenie dworca dzwoniąc pod nr tel. 22 474-13-13 lub drogą elektroniczną wysyłając maila na adres: cbdk@pkp.pl  – wówczas w ciągu ok. 30 minut od przyjęcia zgłoszenia ochrona na danym dworcu będzie gotowa do udzielenia pomocy na dworcu osobie potrzebującej.

Zakres udzielania pomocy osobom o ograniczonej sprawności ruchowej na terenie stacji

  1. PKP S.A. nie gwarantuje dostosowania taboru przewoźnika do potrzeb osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. W tym celu zainteresowany pasażer powinien zgłosić potrzebę udzielenia pomocy w podróży u przewoźnika minimum 48 godz. przed planowaną podróżą, wybierając jeden z poniższych sposobów:
  • zgłaszając w kasie biletowej podczas zakupu biletu,
  • telefonicznie pod numerem infolinii kolejowej przewoźnika,
  • drogą elektroniczną na wskazany przez przewoźnika adres e-mail lub przez formularz zgłoszeniowy (jeżeli przewoźnik prowadzi możliwość zgłoszenia drogą elektroniczną).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2004 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

  1. Osoba o ograniczonej sprawności ruchowej powinna przybyć na dworzec w czasie nie krótszym niż 30 minut przed planowanym odjazdem pociągu, w celu możliwości bezpiecznego dotarcia do pociągu.

Miejscem spotkania jest hol główny dworca w części oznaczonej specjalną informacją o tym, że jest to miejsce oczekiwania dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Pracownicy ochrony fizycznej dworca asystują osobie o ograniczonej sprawności ruchowej podczas przemieszczania się po terenie dworca, peronów, przejść podziemnych, kładek i innych ciągów komunikacyjnych, na których dozwolone jest poruszanie się pieszych (niebędących przejściami tylko do użytku służbowego)
W przypadku wysiadania z pociągu pracownicy ochrony oczekują na pasażera na peronie, przy którym zatrzymuje się pociąg z ww. osobą.
Asysta pracowników ochrony dworca odbywa się od miejsca oczekiwania pasażera do drzwi pociągu, którymi osoba będzie wsiadać lub od drzwi pociągu, z którego ww. osoba wysiada - do oznaczonego miejsca na dworcu lub do głównego wyjścia z obszaru stacji. W czasie wejścia i wyjścia do i z pociągu asystę i pomoc realizuje drużyna pociągowa.

Lista dworców, na których jest świadczona pomoc*:
1) Białystok,
2) Bielsko-Biała Główna,
3) Bydgoszcz Główna,
4) Częstochowa Osobowa,
5) Elbląg,
6) Gdańsk Główny,
7) Gdynia Główna,
8) Katowice,
9) Kielce,
10) Kraków Główny,
11) Lublin,
12) Łódź Kaliska,
13) Malbork,
14) Poznań Główny,
15) Radom,
16) Warszawa Centralna,
17) Warszawa Śródmieście,
18) Warszawa Wschodnia,
19) Warszawa Wileńska,
20) Wrocław Główny,
21) Olsztyn Główny,
22) Gorzów Wlkp.,
23) Ostrów Wlkp.,
24) Szczecin Główny,
25) Opole Główne (w godz. 05:00-23:00)

* - W przypadku remontu dworca związanego z koniecznością jego zamknięcia, świadczenie usługi pomocy na dworcu może zostać zawieszone.