Przetargi

Procedura zakupowa w PKP S.A. z 19 marca 2013 r. (plik PDF, ok, 0,5 MB)

Procedura zakupowa w PKP S.A. z 22 maja 2014 r. (plik PDF, ok, 11,2 MB)

Informacje o innych przetargach (związanych ze zbyciem nieruchomości przez PKP S.A.) znaleźć można tutaj

Znajdź przetarg:

od do


Sortuj według: daty publikacji   terminu składania ofert   kategorii  
Wyświetlaj na stronie 10 25 50

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony: „Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej na wykonanie modernizacji przepompowni ścieków w Stalowej Woli oraz budowy 3 zbiorników bezodpływowych wraz z przyłączeniami do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Krakowie przy ul. Półłanki 15, 17, 19”(postępowanie nr WNP-003043)

Data publikacji: 2015-05-22

Termin składania ofert: 2015-06-03

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Szczegóły i pliki do pobrania  

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony: „Wykonywanie usługi utrzymania czystości wewnątrz budynku i obsługi toalety dworca PKP w miejscowości Włoszczowa”(postępowanie nr WNP-003003)

Data publikacji: 2015-05-22

Termin składania ofert: 2015-05-28

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Szczegóły i pliki do pobrania  

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie przyłaczy wody do budynków mieszkalnych w Warce przy ul. Kolejowej 1, 3, 5 i 14" (postępowanie nr: WNP-002785)

Data publikacji: 2015-05-22

Termin składania ofert: 2015-06-08

Status: Ogłoszony

Kategoria: Roboty budowlane

Szczegóły i pliki do pobrania  

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony: "Dostawa i montaż witryn szklanych na dworcu Bydgoszcz Główna" (postępowanie nr KPDA/2015/WNP-002972)

Data publikacji: 2015-05-21

Termin składania ofert: 2015-05-27

Status: Ogłoszony

Kategoria: Dostawy

Szczegóły i pliki do pobrania  

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony: „Wykonanie usługi w zakresie pielęgnacji i wycinki zieleni wysokiej na terenach położonych w granicach działania PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie”(postępowanie nr: WNP-002881)

Data publikacji: 2015-05-21

Termin składania ofert: 2015-05-28

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Szczegóły i pliki do pobrania  

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony: "Przeglądy i konserwacja drzwi automatycznych w budynkach dworcowych zarządzanych przez PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku"(postępowanie nr: WNP-002897)

Data publikacji: 2015-05-21

Termin składania ofert: 2015-05-29

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Szczegóły i pliki do pobrania  

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony: "Naprawa dachu i wymiana obróbek blacharskich na budynku warsztatowo-magazynowym przy ul. Staniewiskiej 7 w Warszawie" (postępowanie nr: WNP-002764)

Data publikacji: 2015-05-21

Termin składania ofert: 2015-06-02

Status: Ogłoszony

Kategoria: Roboty budowlane

Szczegóły i pliki do pobrania  

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony: "Remont budynków PKP na terenie woj. podlaskiego w podziale na 4 niezależne zadania: Zadanie nr 1 - Czeremcha ul. Długa 2, Zadanie nr 2 - Czeremcha ul. Lipowa 23, Zadanie nr 3 - Osowiec 1, Zadanie nr 4 - Szczepki" (postępowanie nr: WNP-002896)

Data publikacji: 2015-05-20

Termin składania ofert: 2015-05-29

Status: Ogłoszony

Kategoria: Roboty budowlane

Szczegóły i pliki do pobrania  

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony: "Pełnienie usługi kompleksowego wsparcia Zamawiającego obejmującej zarządzanie i nadzór inwestorski w związku z realizacją projektu pn.: „Rewitalizacja budynku zabytkowego dworca kolejowego Sosnowiec – Maczki poprzez jego przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania na funkcję obsługi podróżnych oraz Centrum Naukowo – Dydaktycznego Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a także przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku stanowiącego pozostałość po historycznej zabudowie w otoczeniu nieistniejącej dawnej komory celnej na funkcje usług handlu i gastronomii oraz budowa przejścia podziemnego łączącego oba budynki, parkingów naziemnych i infrastruktury towarzyszącej wraz z likwidacją kolidujących z inwestycją budynków" (postępowanie nr KPDA/2015/ WNP-002632/2)

Data publikacji: 2015-05-20

Termin składania ofert: 2015-05-29

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Szczegóły i pliki do pobrania  

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony "Utrzymanie porządku i czystości w budynkach mieszkalnych oraz na terenach zewnętrznych" (postępowanie WNP:002866)

Data publikacji: 2015-05-19

Termin składania ofert: 2015-05-27

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Szczegóły i pliki do pobrania