Przetargi

Procedura zakupowa w PKP S.A. z 19 marca 2013 r. (plik PDF, ok, 0,5 MB)

Procedura zakupowa w PKP S.A. z 22 maja 2014 r. (plik PDF, ok, 11,2 MB)

Kodeks etyki - do pobrania (pdf 260KB) 

Informacje o innych przetargach (związanych ze zbyciem nieruchomości przez PKP S.A.) znaleźć można tutaj

Znajdź przetarg:

od do


Sortuj według: daty publikacji   terminu składania ofert   kategorii  
Wyświetlaj na stronie 10 25 50

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony: "Rewitalizacja budynku zabytkowego dworca kolejowego Sosnowiec – Maczki poprzez jego przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania na funkcję obsługi podróżnych oraz Centrum Naukowo – Dydaktycznego Transportu Kolejowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a także przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku stanowiącego pozostałość po historycznej zabudowie w otoczeniu nieistniejącej dawnej komory celnej na funkcje usług handlu i gastronomii oraz budowa przejścia podziemnego łączącego oba budynki, parkingów naziemnych i infrastruktury towarzyszącej wraz z likwidacją kolidujących z inwestycją budynków" (postępowanie nr KPDA/2015/WNP-003468)

Data publikacji: 2015-07-31

Termin składania ofert: 2015-09-10

Status: Ogłoszony

Kategoria: Roboty budowlane

Szczegóły i pliki do pobrania  

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony: "Koncepcja, aranżacja i obsługa stoiska podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy” (Postępowanie nr: KNDP/2015/WNP-003375)

Data publikacji: 2015-07-31

Termin składania ofert: 2015-08-06

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Szczegóły i pliki do pobrania  

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony:"Wykonanie robót związanych z remontem elewacji wraz z robotamo towarzyszącymi na budynkach słuzbowych Tarnowskie Góry ul. Częstochowska 9 oraz Łodygowice Górne ul. Dworcowa bn."– 2 zadania(postępowanie nr:NKa7d.2015/WNP-003476))

Data publikacji: 2015-07-31

Termin składania ofert: 2015-08-12

Status: Ogłoszony

Kategoria: Roboty budowlane

Szczegóły i pliki do pobrania  

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony: „Modernizacja budynku mieszkalnego Zwardoń 2 poprzez dobudowę przewodów kominowych, wykonanie nowych pionów kanalizacyjnych, wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z remontem klatki schodowej oraz kompleksową wymianą okien w całym budynku” (postępowanie nr WNP-003362)

Data publikacji: 2015-07-30

Termin składania ofert: 2015-08-17

Status: Ogłoszony

Kategoria: Roboty budowlane

Szczegóły i pliki do pobrania  

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony: „Dostawa zestawów komputerowych” (postępowanie nr: KPDA/2015/WNP-003389)

Data publikacji: 2015-07-29

Termin składania ofert: 2015-08-10

Status: Ogłoszony

Kategoria: Dostawy

Szczegóły i pliki do pobrania  

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony: „Obsługa i konserwacja aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki w stacjach wymienników ciepła na terenie działania PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach - 4 zadania zgodnie z zał.nr 1 do SIWZ” (postępowanie nr WNP-003378)

Data publikacji: 2015-07-27

Termin składania ofert: 2015-08-05

Status: Ogłoszony

Kategoria: Usługi

Szczegóły i pliki do pobrania  

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony: "Remont budynku biurowo-mieszkalnego w Suwałkach ul. Kolejowa 36" (postępowanie nr: WNP-003336)

Data publikacji: 2015-07-27

Termin składania ofert: 2015-07-27

Status: Ogłoszony

Kategoria: Roboty budowlane

Szczegóły i pliki do pobrania  

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony: „Wykonanie prac naprawczych na budynkach służbowych i mieszkalnych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie W podziale na 4 zadania” (Postępowanie nr: WNP-003335)

Data publikacji: 2015-07-24

Termin składania ofert: 2015-08-04

Status: Ogłoszony

Kategoria: Roboty budowlane

Szczegóły i pliki do pobrania  

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony: „Rekultywacja terenu w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Kosynierów” (Postępowanie nr: KPDA/2015/WNP-002874)

Data publikacji: 2015-07-24

Termin składania ofert: 2015-08-03

Status: Ogłoszony

Kategoria: Roboty budowlane

Szczegóły i pliki do pobrania  

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony: „Wymiana schodów stałych na ruchome prowadzące z holu dworca Poznań Główny na perony 1, 2, 3” (postępowanie nr: KPDA/2015/WNP-003183)

Data publikacji: 2015-07-23

Termin składania ofert: 2015-08-07

Status: Ogłoszony

Kategoria: Roboty budowlane

Szczegóły i pliki do pobrania