Przetargi

Procedura zakupowa w PKP S.A. z 19 marca 2013 r. (plik PDF, ok. 0,5 MB)

Procedura zakupowa w PKP S.A. z 22 maja 2014 r. (plik PDF, ok. 11,2 MB)

Procedura zakupowa w PKP S.A. z 20 lipca 2015 r. (plik PDF, ok. 0,5 MB)

Procdura zakupowa w PKP S.A. z 2 sierpnia 2016 r. (plik PDF, ok. 0,5 MB)

Kodeks etyki - do pobrania (pdf 600KB) 

Informacje o innych przetargach (związanych ze zbyciem nieruchomości przez PKP S.A.) znaleźć można tutaj

Znajdź przetarg:

od do


Sortuj według: daty publikacji   terminu składania ofert   kategorii  
Wyświetlaj na stronie 10 25 50

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony: "Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla projektu pn. Przebudowa kompleksu dworcowego Gliwice" (postępowanie nr: 2013-0034730)

Data publikacji: 2015-02-09

Termin składania ofert: W szczegółach przetargu

Status:

Kategoria: W szczegółach przetargu

Szczegóły i pliki do pobrania  

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót rozbiórkowych na zadaniu: wykonanie rozbiórki budynków i budowli PKP S.A." (postępowanie nr 2013-0087147)

Data publikacji: 2015-02-09

Termin składania ofert: W szczegółach przetargu

Status:

Kategoria: W szczegółach przetargu

Szczegóły i pliki do pobrania  

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony: "Świadczenie usług utrzymania czystości na wybranych stacjach i przystankach kolejowych zarządzanych przez PKP S.A. i PKP PLK S.A." (postępowanie nr: 2013-0030653)

Data publikacji: 2015-02-09

Termin składania ofert: W szczegółach przetargu

Status:

Kategoria: W szczegółach przetargu

Szczegóły i pliki do pobrania  

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony: "Dostawa aparatów telefonicznych GSM oraz modemów do bezprzewodowej transmisji danych dla podmiotów Grupy Kapitałowej PKP" (postępowanie nr: 2013-0086939)

Data publikacji: 2015-02-09

Termin składania ofert: W szczegółach przetargu

Status:

Kategoria: W szczegółach przetargu

Szczegóły i pliki do pobrania  

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony: "Wykonanie Systemu Pomiaru Frekwencji i Efektywności (SPF) dla wybranych dworców kolejowych" (postępowanie nr: 2013-0047300)

Data publikacji: 2015-02-09

Termin składania ofert: W szczegółach przetargu

Status:

Kategoria: W szczegółach przetargu

Szczegóły i pliki do pobrania  

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony: "Wykonanie pakietowych robót budowlanych i remontowych dla PKP S.A. Obmiary prac i zdjęcia lokalizacji objętych Pakietami są udostępnione na serwerze ftp://pub.robisie.eu/dokumenty/ Serwer dostępny będzie od dnia dzisiejszego tj. 30 lipca w każdy dzień. W przypadku problemów z pobieraniem danych prośba o kontakt e-mailowy na adres: wojciech.dobicki@pkp.pl Odpowiedź na zapytanie należy złożyć w terminie do 08.08.2013 r., do godz. 12.00, na adres: PKP S.A. Centrala, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, w formie papierowej oraz elektronicznej na płycie CD" (postępowanie nr: 2013-0066495)

Data publikacji: 2015-02-09

Termin składania ofert: W szczegółach przetargu

Status:

Kategoria: W szczegółach przetargu

Szczegóły i pliki do pobrania  

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony: "Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dąbrowa Białostocka roboty budowlane remontowe w budynku dworca kolejowego" (postępowanie nr: NWa7-224/6/2013 – UNP 2013-0073185)

Data publikacji: 2015-02-09

Termin składania ofert: W szczegółach przetargu

Status:

Kategoria: W szczegółach przetargu

Szczegóły i pliki do pobrania  

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony: "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Demontaż istniejących oraz dostawa montaż i instalacja 10 nowych ciągów schodów ruchomych na dworcu Warszawa Centralna wraz z serwisem w okresie gwarancji oraz z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania dworca kolejowego w czasie realizacji przedmiotu umowy" (postępowanie nr: 2013-0101460)

Data publikacji: 2015-02-09

Termin składania ofert: W szczegółach przetargu

Status:

Kategoria: W szczegółach przetargu

Szczegóły i pliki do pobrania  

Nazwa zamówienia: Licytacja elektroniczna: "Dostawa ciśnieniowych ekspresów do kawy oraz zakup kawy" (postępowanie nr: 2013-0048230)

Data publikacji: 2015-02-09

Termin składania ofert: W szczegółach przetargu

Status:

Kategoria: W szczegółach przetargu

Szczegóły i pliki do pobrania  

Nazwa zamówienia: Przetarg ograniczony: "Opracowanie strategii komunikacji w latach 2014-2015 w celu budowy silnej marki parasolowej PKP" (postępowanie nr: 2013-0064511)

Data publikacji: 2015-02-09

Termin składania ofert: W szczegółach przetargu

Status:

Kategoria: W szczegółach przetargu

Szczegóły i pliki do pobrania