Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej PKP S.A.

Mirosław Chaberek - Przewodniczący

Tomasz Buczyński

Dariusz Wędzki

Maciej Baranowski

Paweł Sosnowski