Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej PKP S.A.

Mirosław Chaberek - Przewodniczący

Mirosław Pawełczyk

Dariusz Wędzki

Leszek Miętek

Tomasz Jan Buczyński 

Marian Józef Kogut

Henryk Sikora