Zarząd

Mirosław Pawłowski – Prezes Zarządu

Absolwent studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również m.in. studia podyplomowe z zakresu zarządzania i finansów. Od wielu lat związany z branżą kolejową i spółkami Grupy PKP. Przez 8 lat, od 2001 roku, zajmował stanowisko Członka Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A., gdzie przywrócił płynność finansową Spółki. Równocześnie w latach 2006 – 2009 był Wiceprezesem Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych. Kierował również podmiotami gospodarczymi z innych branż. W ostatnich latach zarządzał na przykład jedną z firm sektora energetycznego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie inwestycji budowalnych, zarówno jako zamawiający, jak i wykonawca. Do największych zrealizowanych przez niego projektów można zaliczyć kompleksową realizację budowy stadionu piłkarskiego z boiskami treningowymi i infrastrukturą w Siedlcach, a także opracowanie koncepcji i budowę parku wodnego w tym mieście.

 
Cecylia Lachor – Członek Zarządu

Od początku swojej kariery zawodowej związana z PKP, gdzie pracuje od 33 lat. Posiada ogromne doświadczenie w zakresie finansów i rachunkowości. Jako Dyrektor Biura Rachunkowości i Finansów PKP PLK S.A. odpowiadała m.in. za rozliczanie funduszy unijnych i odzyskanie przez Spółkę płynności. Do jej największych sukcesów należy zaliczyć pionierskie wdrożenie systemu SAP ERP. Pełniąc funkcję Dyrektora Biura Rachunkowości w PKP Intercity odpowiadała m.in. za analizę procesów w obszarze rachunkowości i finansów oraz zaimplementowanie ich do nowej wersji systemu klasy ERP ORACLE EBS wraz z wdrożeniem nowej funkcjonalności sprzedażowej.  Odpowiadała także za wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów wraz z OCR. Uczestniczyła w licznych projektach prowadzonych przez Spółkę w obszarze optymalizacji podatków, systemów sprzedaży, zakupu i modernizacji taboru, oraz usprawniania zarządzania majątkiem. W 2015 roku objęła stanowisko Pełnomocnika Zarządu PKP S.A. ds. finansowych. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie ukończyła finanse i bankowość, a także absolwentką studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów.

Marek Michalski – Członek Zarządu

Marek Michalski

Posiada ogromne doświadczenie w zakresie wykorzystania funduszy unijnych. Przez 13 lat, pełniąc funkcje zastępcy dyrektora a następnie dyrektora departamentu w ministerstwach nadzorujących wydatkowanie funduszy unijnych, zajmował się projektami inwestycyjnymi. W ostatnim czasie był zatrudniony w Ministerstwie Rozwoju, gdzie odpowiadał za tworzenie systemu i kontrolę nad systemem zarządzania Pogranemu Infrastruktura i Środowisko. Przez 7 lat, na stanowisku dyrektora departamentu, odpowiadał również za negocjacje w obszarze unijnych perspektyw finansowych – 7-13 i 14-20. Brał udział także w pracach zapewniających finansowanie projektów kolejowych, m.in. przy ustawach budżetowych. Posiada wykształcenie prawnicze i politologiczne. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego.  Ukończył również podyplomowe Polsko – Holenderskie Studia Europejskie w zakresie Integracji Europejskiej.

 
Michał Beim – Członek Zarządu

Michał BeimEkspert w dziedzinie komunikacji i transportu z dużym dorobkiem naukowym. Absolwent gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor Nauk o Ziemi. Adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Od 2009 ekspert Instytutu Sobieskiego specjalizujący się m.in. w przygotowywaniu opinii i ekspertyz na temat rozwoju transportu publicznego. Stypendysta w Instytucie Mobilności i Transportu Politechniki w Kaiserslautern, gdzie otrzymał Stypendium postdoktoranckie Fundacji im. Alexandra von Humboldta. Podczas pracy naukowej w Niemczech zajmował się zagadnieniem kolei regionalnych i zintegrowanego cyklicznego rozkładu jazdy (takt). Ma wieloletnie doświadczenie w działalności na rzecz zrównoważonego transportu. Dzięki pracy naukowej za granicą posiada szerokie kontakty międzynarodowe. Jest autorem lub współautorem ponad 60 publikacji naukowych, w tym pięciu książek, a także kilkudziesięciu artykułów na łamach prasy codziennej oraz branżowej.