Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje dotyczące działalności PKP S.A prosimy o wybranie interesującej kategorii.

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych będzie spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, kod 02-305, Al. Jerozolimskie 142A (dalej: PKP S.A.). Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą zbierane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do dostarczania aktualnych informacji o przeprowadzanych zmianach w PKP S.A. oraz nie będą bez Pana/Pani zgody udostępniane osobom trzecim lub wykorzystywane w celach marketingowych. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Akceptuję regulamin serwisu i wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej newslettera zawierającego informacje o przeprowadzanych zmianach w PKP S.A.