Polityka prywatności

Rejestracja i polityka prywatności
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” jest spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A, kod 02-305, zwana dalej PKP S.A.
 2. Serwis Internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
  • dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  • zapisywanie na urządzeniach końcowych należących do Użytkowników plików cookies (tzw. "ciasteczka"),
  • zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera WWW,
  • zapisywanie logów dokumentujących procesy rejestracji usług.
 3. PKP S.A. umożliwia Użytkownikom rejestrację i logowanie w Serwisie Internetowym. Zarejestrowani i zalogowani Użytkownicy otrzymują dostęp do wybranych treści Serwisu, które nie są dostępne Użytkownikom niezarejestrowanym. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail (dane obowiązkowe) oraz inne dane, które jednak nie są obowiązkowe.
 4. PKP S.A. umożliwia Użytkownikom zapisanie się do subskrypcji newsletter’a. Podczas rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie swojego adresu email.
 5. Dane osobowe Użytkowników Serwisu Internetowego zebrane poprzez formularze rejestracyjne, ciasteczka i logi serwera, będą przetwarzane zgodnie z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z Ustawą.
 6. Podane przez Użytkownika dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do korzystania przez niego z usług Serwisu Internetowego oraz nie będą bez jego zgody udostępniane podmiotom trzecim i wykorzystywane w celach marketingowych.
 7. Każdemu użytkownikowi, który zarejestrował się w Serwisie Internetowym i udostępnił PKP S.A. swoje dane osobowe przysługuje prawo ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Dyspozycję odnośnie dalszego przetwarzania danych osobowych Użytkownik może złożyć wysyłając email na adres redakcja@pkp.pl.
 8. PKP S.A. może powierzyć w trybie art. 31 Ustawy przetwarzanie uzyskanych dobrowolnie od Użytkownika danych osobowych innym administratorom danych, w szczególności podmiotom oferującym usługi hostingowe.
 9. PKP S.A. dokłada wszelkich starań do zapewnienia skutecznej ochrony przetwarzanym danym osobowym. Dane osobowe przekazywane z Serwisu Internetowego na serwer zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. PKP S.A. zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 10. Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie Internetowym PKP S.A. automatycznie pobiera jego adres IP, który zapisuje w dziennikach logowania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki i są anonimowe. Ponadto zapisywane są także:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do Serwisu Internetowego nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce Użytkownika.
 11. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis Internetowy PKP S.A. z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 3. Dla zapewnienia najwyższej jakości Serwisu, okazjonalnie pliki z logami są analizowane w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.
 12. W razie jakichkolwiek uwag lub zastrzeżeń dotyczących Serwisu lub treści znajdujących się w Serwisie należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poniższego adresu poczty elektronicznej: redakcja@pkp.pl.

Pliki cookies
W Serwisie Internetowym stosuje się tzw. pliki cookies (specjalne pliki pochodzące z danej witryny internetowej odnotowywane i zapamiętywane przez przeglądarkę internetową) oraz inne podobne technologie, które są następnie zapisywane na dysku twardym Użytkownika. Ten rodzaj plików służy m.in. ułatwieniu poruszania się po Serwisie Internetowym, a także może służyć lepszemu zapamiętywaniu określonych preferencji Użytkownika w ramach Serwisu Internetowego. Użytkownik może usunąć pliki cookies z dysku twardego lub zablokować ich zapisywanie. Sposób wprowadzenia takich zmian jest zależny od przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, a zmiany można wprowadzić poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień wyszukiwarki. Brak zmiany w ww. ustawieniach będzie interpretowany jako wyrażenie przez Użytkownika zgody na instalowanie plików cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookies i innych podobnych technologii może spowodować utrudnione korzystanie z wybranych funkcji Serwisu Internetowego. W Serwisie za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii , przy użyciu oprogramowania gemiusTraffic firmy GEMIUS S.A. i na zasadach zgodnych z opublikowaną przez ten podmiot polityką prywatności www.gemius.pl/pl/traffic_faq_pl, zbierane są jedynie dane wykorzystywane następnie do ogólnych celów statystycznych i nie są one wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkowników w celach np. handlowych.

Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach internetowych producentów oprogramowania.