O projekcie

BydgoszczBudynek dworca kolejowego znajduje się w centrum Szczecina, przy ulicy Krzysztofa Kolumba.  
Budynek zachował oryginalną architekturę nawiązującą do stylu początku XIX wieku i jest objęty ochroną konserwatorską.
Dzięki modernizacji dworzec stanie się nowoczesny i funkcjonalny. Znacznie poprawi się jakość obsługi pasażerów. Obiekt będzie w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i mających trudności z poruszaniem się. Jednocześnie zachowane zostaną historyczne walory budynku.
Oprócz gruntownej przebudowy budynku dworca, prace dotyczą także remontu peronów 1 i 4 oraz budowę nowej kładki ze schodami stałymi, ruchomymi i windami.

Opis inwestycji na dworcu

Projekt  obejmuje:  

 • gruntowną przebudowę budynku dworca,
 • remont peronów 1 i 4 oraz kładki łączącej perony z budynkiem dworca,
 • wymianę urządzeń informacji wizualnej i akustycznej,
 • modernizację sieci teletechnicznej, sieci komputerowej, monitoringu, systemu informacji wizualnej dla podróżnych,
 • wymianę instalacji elektrycznych i odgromowych,
 • wykonanie instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz przeciwpożarowych.  
 • wymianę instalacji gazowych, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnych.

Prace obejmą między innymi wyburzenie istniejącego budynku pomiędzy dawną siedzibą poczty, a dworcem i zlokalizowanie w tym miejscu nowego ogólnodostępnego obiektu z holem, poczekalnią pomieszczeniami usługowymi i dużą strefą gastronomiczną. Powstanie tam także  taras widokowy na rzekę Odrę i ul. Kolumba.
Pomiędzy budynkami utworzony zostanie plac, który będzie stanowił wolną przestrzeń. Na placu powstaną miejsca parkingowe dla rowerów,  w ramach planowanej przez miasto „stacji roweru miejskiego”.
Po przebudowie dworzec będzie bardziej funkcjonalny. Oprócz poczekalni, kas, przechowalni bagażu, podróżni będą mieli także do dyspozycji punkty gastronomiczne i handlowe oraz bankomaty.
Wymiana instalacji  zwiększy bezpieczeństwo, a także wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania obiektu. W projektowaniu i wykonawstwie robót, zastosowane zostaną technologie i standardy techniczne, wykorzystujące energooszczędne, proekologiczne rozwiązania i techniki sterowania instalacjami.

Cele  projektu

Głównym celem projektu o nazwie „Przebudowa budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z infrastrukturą torowo – peronową” jest poprawa jakości obsługi pasażerów.
Rozpoczęta inwestycja ma na celu:  

 • poprawę dostępności dworca dla pieszych z dolnego i górnego tarasu śródmieścia Szczecina oraz osób korzystających z komunikacji zbiorowej i indywidualnej;
 • podniesienie jakości podróżowania komunikacją zbiorową, w tym jakości obsługi pasażerów i komfortu podróży;
 • lepsze powiązanie Szczecina z systemem transportowym regionu i kraju;
 • efektywniejsze wykorzystanie powierzchni użytkowej w istniejącej części budynku dworca;
 • dostosowanie dworca do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych;
 • zmniejszenie negatywnego wpływu obiektu na środowisko naturalne;
 • poprawę estetyki przestrzeni publicznej miasta, podniesienie atrakcyjności samego dworca jako miejsca, w którym obok funkcji pasażerskich, zostanie uporządkowana i wydzielona przestrzeń handlowa;
 • poprawę wizerunku Grupy PKP.

Beneficjent projektu:
Podmiot Upoważniony:
Nadzór inwestorski:
Nadzór autorski budowy:
Wykonawca robót budowlano-montażowych:

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Konsorcjum Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A.
Konsorcjum WINNICKI Sp. z o.o. i MAXTO Sp. z o.o.
Konsorcjum WINNICKI Sp. z o.o. i MAXTO Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Przebudowa budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z infrastrukturą torowo – peronową
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet VII: Transport przyjazny środowisku
Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego.
Całkowita wartość projektu:  111.710.569,31 PLN
Wartość dofinansowania: 67.487.423,41 PLN
Termin zakończenia realizacji projektu: 2016 r.

UE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko