Spółki Grupy PKP

PKP PLKJesteśmy zarządcą narodowej sieci linii kolejowych, która obecnie liczy ponad 19 tys. kilometrów. Ponadto zajmujemy się zarządzaniem i synchronizacją ruchu ok. 6,5 tys. pociągów pasażerskich i towarowych należących do 74 licencjonowanych przewoźników. Odpowiadamy także za opracowanie i aktualizowanie rozkładu jazdy pociągów w skali całego kraju.

W ostatnich latach priorytetem naszej spółki jest działalność inwestycyjna, która dotyczy budowy, modernizacji i odtworzenia infrastruktury kolejowej. Nadrzędnym celem przeprowadzanych projektów jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego, a także dostosowanie sieci do standardów unijnych i utworzenie zintegrowanego systemu transportu kolejowego w ramach Unii Europejskiej. Wszystkie działania realizowane są z zachowaniem szczególnej dbałości o środowisko naturalne zgodnie z założeniami programu POIiŚ, który jest jednocześnie głównym źródłem finansowania powyższych projektów.

Budujemy strategię działania, w oparciu o rządowe dokumenty o charakterze strategicznym, politykę transportową Unii Europejskiej, respektując zobowiązania wynikające z Umów międzynarodowych zawartych przez Rząd Polski, krajowe i unijne uregulowania prawne oraz uwzględniając swoje potrzeby wynikające z bieżącej działalności, uwarunkowań handlowych i sytuacji na rynku.

Witryna internetowa: www.plk-sa.pl


PKP CargoPKP CARGO jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce i trzecim pod względem wielkości operatorem w Unii Europejskiej. Jako Grupa oferuje klientom zintegrowane usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy (największa flota taboru w Polsce),  samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe dla kilku tysięcy klientów na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Belgii, Holandii, Węgier i Litwy. W marcu 2015 roku spółka podpisała umowę o strategicznej współpracy z HZ Cargo, chorwackim przewoźnikiem kolejowym, a w maju przejęła 80 proc. udziałów Advanced World Transport, drugiego co do wielkości kolejowego przewoźnika towarowego w Czechach.
W skład Grupy PKP CARGO wchodzą spółki zależne, odpowiedzialne m.in. za przewozy intermodalne, krajową i międzynarodową spedycję kolejową (PKP CARGO Connect) oraz serwis i utrzymanie taboru (PKP CARGO TABOR). Grupa dysponuje taborem składającym się z ponad 2,5 tys. lokomotyw i ponad 65 tys. wagonów.
W 2016 roku Grupa PKP CARGO osiągnęła 4,41 mld zł przychodów, przewożąc ponad 111 mln ton ładunków.
30 października 2013 roku PKP CARGO zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, stając się pierwszym kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE notowanym na giełdzie. Wartość oferty publicznej, w której PKP S.A. sprzedała niemal 50 proc. akcji PKP CARGO, wyniosła 1,42 mld zł. Spółka obecnie wchodzi w skład indeksów WIG30 i mWIG40. Jej głównym akcjonariuszem pozostaje PKP S.A.
Grupa PKP CARGO prowadzi aktywną działalność z zakresu CSR. Stosuje standardy odpowiedzialnej polityki pracowniczej, realizuje szereg działań na rzecz ochrony środowiska, jest także mecenasem zabytków techniki kolejowej, zgromadzonych m.in. w unikatowych na skalę europejską: Instytucji Kultury „Parowozownia Wolsztyn” i Skansenie Taboru Kolejowego w Chabówce.

Witryna internetowa: www.pkp-cargo.pl


PKP Intercity„Być Partnerem w podróży" to motto naszej spółki, a misją - zapewnienie klientom bezpiecznej, wygodnej i punktualnej podróży.

Specjalizujemy się w krajowych i międzynarodowych przewozach dalekobieżnych. Pociągi PKP Intercity kursują głównie między dużymi miastami oraz dowożą pasażerów do popularnych ośrodków turystycznych. Spółka umożliwia również komfortowe podróże do europejskich metropolii.

W naszych barwach kursuje codziennie ponad 300 składów. Spółka uruchamia zarówno pociągi kategorii Express InterCity (EIC) oferujące wysoki standard podróży jak również pociągi TLK (Twoje Linie Kolejowe), które mają dać podróżnym maksimum zadowolenia przy możliwie niskiej cenie za przejazd. W 2012 roku z naszych usług skorzystało ponad 35 mln pasażerów.

W grudniu 2014 roku wprowadziliśmy nową jakośc i nową kategorie pociagów - Express Intercity Premium (EIP), w ramach której będzie kursuje 20 składów zespołowych opartych na konstrukcji pociągów ED250 i wyprodukowanych przez Alstom.

Witryna internetowa: www.intercity.pl

PKP Informatyka

Jesteśmy największym w Polsce dostawcą usług IT dla firm z branży transportowo-logistycznej. Tworzymy oprogramowanie użytkowe (systemy i aplikacje), głównie dla spółek kolejowych i z sektora transportowego. W swoim portfolio posiadamy systemy wspierające:

 • sprzedaż
 • dystrybucję informacji pasażerskiej
 • obsługę przewozów
 • zarządzanie infrastrukturą
 • zarządzanie przedsiębiorstwem

Świadczymy ponadto usługi hostingowe, sieciowe, serwisu sprzętu komputerowego i wykonawstwa sieci strukturalnych. W 2013 roku kupiliśmy Kolejowe Zakłady Łączności Bydgoszcz. Dzięki tej transakcji spółka poszerzy swoją ofertę m.in. o tworzenie Inteligentnych Systemów Transportu w miastach (ITS). KZŁ specjalizuje się we wdrażaniu systemów łączności dyspozytorskiej i informacji pasażerskiej. Tworzy również rozwiązania dla komunikacji publicznej, a także dostarcza biletomaty i parkomaty wraz z kompletnymi systemami.

Nasz zespół tworzą ludzie z długoletnim doświadczeniem zdobytym w najlepszych światowych firmach informatycznych.

Witryna internetowa: www.pkp-informatyka.pl


PKP LHSJesteśmy zarządcą linii kolejowej nr 65 oraz wykonujemy na niej przewóz towarów. Działalność PKP LHS skupiona jest w południowo-wschodniej części Polski i ma charakter regionalny. Jako Spółka, oferujemy kompleksową obsługę spedycyjno-logistyczną door-to-door oraz transport ładunków bez konieczności przeładunku na granicy polsko-ukraińskiej z możliwością prowadzenia ciężkich składów całopociągowych.

Linia kolejowa nr 65 to najdłuższa linia szerokotorowa w Polsce o prześwicie 1 520 mm przeznaczona do transportu towarowego. Zaprojektowano i wybudowano ją w latach 70-tych XX wieku, a w 1979 roku oddano do eksploatacji. Linia łączy polsko-ukraińskie kolejowe przejście graniczne Hrubieszów/Izow ze Śląskiem, a dokładnie miejscowością Sławków w Zagłębiu Dąbrowskim, 25 km od Katowic. Linia nr 65 biegnie przez pięć województw: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie i śląskie.

Na trasie linii nr 65 znajduje się 10 stacji, 13 mijanek oraz punkty do przeładunku towarów: terminale, rampy i place przeładunkowe, hale magazynowe, składy celne, wagi wagonowe i samochodowe.

Witryna internetowa: www.lhs.com.pl


logo_skm_bezramkiŁączymy funkcję operatora i zarządcy infrastruktury kolejowej linii nr 250. Realizujemy, nieprzerwanie od 1951 r., przewozy pasażerskie głównie na terenie aglomeracji trójmiejskiej uruchamiając około 220 pociągów każdej doby.

Od kilku lat w naszej spółce realizowany jest projekt „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście”, współfinansowany ze środków pomocowych Unii Europejskiej. W ramach projektu prowadzone są zadania:

 • modernizacja przystanku osobowego Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana,
 • modernizacja peronu SKM na stacji Sopot wraz z przebudową układu torowego,
 • modernizacja przystanku osobowego Sopot Wyścigi,
 • modernizacja przystanku osobowego Gdańsk Żabianka AWFiS,
 • modernizacja peronu SKM na stacji Gdańsk Wrzeszcz,
 • modernizacja przystanku osobowego Gdańsk Politechnika,
 • modernizacja taboru obejmująca 22 obecnie eksploatowane jednostki EZT.

Witryna internetowa: www.skm.pkp.pl


natura-tour-logo

Spółka Xcity Investment została powołana z początkiem 2015 r. przez PKP S.A., a jej zadaniem jest identyfikacja i realizacja projektów deweloperskich na terenach kolejowych. Projekty realizowane przez Xcity Investment powstają w formule joint venture.

Obecnie w swoim portfolio Xcity ma 7 projektów na różnym etapie zaawansowania. Obecnie realizowane projekty to: Warszawa Zachodnia z HB Reavis, Warszawa Gdańska z Ghelamco, Gdynia Międzytorze z Semeko Grupa Inwestycyjna oraz Mińsk Mazowiecki i Konin z Dekada Realty. Trwają również postępowania na wybór inwestorów dla realizacji projektów przy ul. Szczęśliwickiej 62 oraz Al. Jerozolimskich 140. Xcity Investment analizuje potencjał kolejnych lokalizacji oraz planuje rozszerzyć swoje portfolio o nowe projekty.

Witryna internetowa: www.xci.pl

 


natura-tour-logoSpółka CS Natura Tour istnieje na polskim rynku turystycznym od 2000 roku.
Od kilkunastu lat mamy przyjemność dzielić z Naszymi Klientami pasję do podróżowania i wypoczynku, a także oferować szereg usług zorganizowanych na najwyższym poziomie.
Specjalizujemy się w organizacji imprez turystycznych i krajowego wypoczynku we własnych, 13 Ośrodkach Wypoczynkowych, położonych w najatrakcyjniejszych nadmorskich i górskich miejscowościach turystycznych.
Oferta Spółki jest bardzo różnorodna, składają się na nią różne formy zorganizowanego wypoczynku, skierowane głównie do klienta indywidualnego, min. wypoczynek letni i zimowy, pobyty weekendowe, kolonie, obozy, wycieczki.  Naszymi strategicznymi Partnerami są Spółki i zakłady kolejowe z całej Polski, a także stowarzyszenia i organizacje senioralne, szkoły i kluby sportowe, firmy prywatne. Dla nich organizujemy konferencje, szkolenia, zjazdy,  sympozja, imprezy firmowe – integracyjne i biznesowe.
W wyniku połączenia ze Spółką CS Szkolenie i Doradztwo, poszerzyliśmy zakres świadczonych usług
o szkolenia na rzecz Spółek Grupy PKP oraz innych podmiotów, głównie z zakresu szkoleń zawodowych pracowników branży kolejowej. Posiadamy symulator lokomotywy EP09 umożliwiający prowadzenie szkoleń dla maszynistów.
Działając ze zdwojoną siłą, posiadając wieloletnie doświadczenie oraz przede wszystkim nowe pomysły dążymy do tego, aby marka "CS Natura Tour" stała się synonimem profesjonalizmu, usług na najwyższym poziomie i dbałości o każdego klienta.
Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Turystyki, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i Związku Pracodawców Kolejowych.
Witryna internetowa: www.naturatour.pl , http://www.csid.pl/


pkp utrzymanie

PKP TELKOL (do końca roku 2017 pod nazwą PKP Utrzymanie), powstał w kwietniu 2014 roku w wyniku wydzielenia z TK Telekom spółka z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zajmującej się utrzymaniem w sprawności urządzeń telekomunikacyjnych, służących do bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów. Na przeŁomie lat 2017 / 2018 Spółka połączyła się z PKP Budownictwo sp. z o.o. przejmując jej udziały. Kapitał zakładowy spółki wynosi 90 769 500,00 PLN. Właścicielem 100% udziałów w PKP TELKOL spółka z o.o. jest PKP S.A. 

PKP TELKOL świadczy specjalistyczne usługi telekomunikacyjne i utrzymaniowe dla sektora kolejowego.
• Spółka prowadzi działalność w zakresie utrzymania:

1) linii telekomunikacyjnych kablowych miedzianych, światłowodów, napowietrznych;
2) urządzeń telekomunikacji przewodowej, radiokomunikacyjnych i specjalnych – głównie związanych z prowadzeniem ruchu pociągów;
3) systemów dynamicznej informacji podróżnych;

• Spółka świadczy usługi realizacji zapowiedzi głosowych, wygłaszania komunikatów specjalnych i obsługi systemów dynamicznej informacji wizualnej na stacjach i przystankach osobowych.
• Spółka świadczy usługi budowlane i remontowe w zakresie projektowania i wykonawstwa systemów telekomunikacyjnych i infrastruktury teletechnicznej.
• Ponadto PKP TELKOL oferuje usługi operatorskie: dzierżawę łączy analogowych, oraz usuwanie kolizji z istniejącą telekomunikacyjną infrastrukturą kolejową.

Witryna internetowa: www.telkol.pl


logo-drukarniaHistoria Drukarni Kolejowej Kraków sięga 1922 roku. Początkowo działała pod nazwą Drukarni Biletów Kolejowych. Przedsiębiorstwo produkowało bilety PKP, listy przewozowe, akcydensy i inne druki niezbędne do funkcjonowania sieci kolejowej.

Obecnie spółka świadczy kompleksowe usługi poligraficzne nie tylko dla klientów związanych z koleją. Oferuje druk akcydensów informacyjnych i manipulacyjnych (m.in. kalendarze, rozkłady jazdy, instrukcje, foldery oraz katalogi), książek oraz czasopism.

Witryna internetowa: www.drukkol.pl