Oddziały PKP S.A.

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-958 Gdańsk
Tel.: (+48 58) 721 49 05 - sekretariat
Fax: (+48 58) 721 49 06

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach
ul. Damrota 8, 40-022 Katowice
Tel.: (+48 32) 710 63 40

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie
Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków
Tel.: (+48 12) 393 33 60

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu
Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań
Tel.: (+48 61) 633 55 44

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie
ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa
Tel.: (+48 22) 474 55 60

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu
ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław
Tel.: (+48 71) 717 33 64

PKP S.A. - Oddział Kolejowa Medycyna Pracy
ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa
Tel.: (+48 22) 474 43 02, (+48 22) 474 43 03

Dla pasażera

Rozkład jazdy pociągów
Zakup biletów
Dworce kolejowe

 

Udostępnianie stacji dla przewoźników

 

703 200 200
Opłata 1,29 zł/min
Infolinia PKP Intercity
Projekty
Unijne