PKP S.A.

Polskie Koleje Państwowe S.A.
Centrala
Al. Jerozolimskie 142A,
02-305 Warszawa


KRS 0000019193 Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy - XII Wydział Gospodarczy
REGON 000 126 801
NIP 525-00-00-251
Kapitał zakładowy Spółki: 10 150 715 600 zł w całości wpłacony

Kontakt dla Pasażerów

Dla Państwa komfortu i sprawności obsługi prosimy o kierowanie wiadomości do spółki odpowiedzialnej za konkretny obszar działalności.
Infolinia PKP Intercity w sprawach związanych z przewozami pasażerskimi i zakupem biletów (w kasach, u konduktorów, przez stronę www.intercity.pl)
703 200 200

Infolinia dla abonentów sieci stacjonarnych i komórkowych
Opłata za minutę połączenia 1,29 zł brutto. Usługę świadczy ”PKP Intercity” S.A.
+48 22 391 97 57

Infolinia dla abonentów sieci zagranicznych i dla połączeń zagranicznych
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.
Numery dostępne są całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

-----------------------------------------------------------------------------

Zgłoszenia, dotyczące jakości usług świadczonych na dworcach kolejowych zarządzanych przez PKP S.A., prosimy kierować za pośrednictwem formularza lub adresu kontakt@pkp.pl

-----------------------------------------------------------------------------

Dla osób z ograniczoną mobilnością Istnieje możliwość zgłoszenia konieczności skorzystania z pomocy tylko w poruszaniu się po terenie dworca dzwoniąc odpowiednio wcześniej pod nr tel. 22 474 13 13 lub drogą elektroniczną wysyłając maila na adres: pomocprm@pkp.pl

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem, istnieje możliwość kontaktu z Inspektorem ochrony danych, za pośrednictwem adresu: iod@pkp.pl lub: Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

Do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w tematach związanych z infrastrukturą kolejową, peronami, komunikatami megafonowymi i informacją pasażerską za pośrednictwem formularza

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z innym przewoźnikiem kolejowym operującym w Polsce ich spis wraz z kontaktami znajdą Państwo tutaj

-----------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że PKP S.A. nie prowadzi usług przewozowych - świadczeniem usług przewozów pasażerskich dalekobieżnych oraz zagranicznych zajmuje się spółka PKP Intercity. Wszelkich informacji dotyczących połączeń realizowanych przez PKP Intercity udziela Infolinia PKP Intercity.

Spółka Polskie Koleje Państwowe zajmuje się:

  • nadzorem właścicielskim nad spółkami Grupy PKP i koordynacją procesów związanych z ich rozwojem,
  • zarządzaniem nieruchomościami i zagospodarowywaniem kolejowych gruntów,
  • zarządzaniem dworcami kolejowymi i procesem ich modernizacji.


Kontakt do Biur PKP S.A.

Dla pasażera

Rozkład jazdy pociągów
Zakup biletów
Dworce kolejowe

 

Udostępnianie stacji dla przewoźników

 

703 200 200
Opłata 1,29 zł/min
Infolinia PKP Intercity
Projekty
Unijne