Przedstawicielstwa PKP S.A. za granicą

Przedstawicielstwo PKP S.A. w Belgii

Zakres: współpraca z instytucjami UE i międzynarodowymi organizacjami kolejowymi, z wyłączeniem spraw eksploatacyjnych

Tomasz Lachowicz – Dyrektor
Avenue des Arts 53
B-1000 Bruksela
Tel.: (+32 2) 213 08 79
e-mail: t.lachowicz.pkp@data.pl

Krzysztof Wojciechowicz – Dyrektor Projektu ds. Legislacji i Programów UE
Tel.: (+32 2) 213 08 29
e-mail: krzysztof.wojciechowicz@pkp.pl

Krzysztof Skrobich – Dyrektor Projektu ds. Funduszy UE
Tel.: (+32 2) 213 08 61
e-mail: krzysztof.skrobich@pkp.pl

Sylwia Kuźmicz - Dyrektor Projektu ds. Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi
Tel. (+32 2) 213 08 26
e-mail: sylwia.kuzmicz@pkp.pl

Dla pasażera

Rozkład jazdy pociągów
Zakup biletów
Dworce kolejowe

 

Udostępnianie stacji dla przewoźników

 

703 200 200
Opłata 1,29 zł/min
Infolinia PKP Intercity
Projekty
Unijne