Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi nieruchomościami prosimy o kontakt z regionalnymi Oddziałami Gospodarowania Nieruchomości PKP S.A., na terenie działania których znajduje się dana nieruchomość lub z Biurem Obrotów Nieruchomościami w Centrali PKP S.A. w Warszawie

Biuro Obrotu Nieruchomościami PKP S.A., Centrala
Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
e-mail: sekretariat.kno@pkp.pl, nieruchomosci@pkp.pl, jst@pkp.pl

Dyrektor Biura - Tomasz Głowacki
e-mail: sekretariat.kno@pkp.pl
Tel. +48 22 474 91 17

Z-ca Dyrektora Biura - Jacek Kałamarz (sprzedaż, samorządy)
e-mail: sekretariat.kio@pkp.pl
Tel. +48 22 474 90 38

Województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdańsk

Dyrektor Oddziału - Krzysztof Piekarski
e-mail: krzysztof.piekarski@pkp.pl
Tel. +48 58 721 49 05

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami - Andrzej Włodarski
e-mail: andrzej.wlodarski@pkp.pl
Tel. +48 58 721 49 00

Naczelnik Wydziału Współpracy z Samorządami - Barbara Lange
e-mail: barbara.lange@pkp.pl
Tel. +48 58 721 49 51

Naczelnik Wydziału Handlowego - Andrzej Szuńko
e-mail: andrzej.szunko@pkp.pl
Tel. +48 58 721 48 05

Województwo śląskie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Katowicach
ul. Damrota 8, 40-022 Katowice

Dyrektor Oddziału - Małgorzata Mazurek
e-mail: malgorzata.mazurek@pkp.pl
Tel. +48 32 710 63 40

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami - Jarosław Padlowski
e-mail: jaroslaw.padlowski@pkp.pl
Tel. +48 601 217 664

Naczelnik Wydziału Współpracy z Samorządami - Ewa Wiśniewska
e-mail: ewa.wisniewska@pkp.pl
Tel. +48 32 710 60 75

Naczelnik Wydziału Handlowego - Mariola Koenig
e-mail: mariola.koenig@pkp.pl
Tel. +48 32 710 52 33

Województwo małopolskie,  lubelskie,  świętokrzyskie i podkarpackie
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Krakowie
ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków

p.o. Dyrektora Oddziału – Tomasz Lisiecki
e-mail: tomasz.lisiecki@pkp.pl
Tel. +48 12 393 13 13

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami - Elżbieta Baran
e-mail: elzbieta.baran@pkp.pl
Tel. +48 12 393 18 00

Naczelnik Wydziału Współpracy z Samorządami - Magdalena Piotrowska
e-mail: magdalena.piotrowska@pkp.pl
Tel. +48 12 393 18 46

Naczelnik Wydziału Handlowego - Tomasz Szorek
e-mail: tomasz.szorek@pkp.pl
Tel. +48 12 393 12 83

Województwo wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Poznaniu
Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań

Dyrektor Oddziału - Alina Stachowiak
e-mail: alina.stachowiak@pkp.pl
Tel. +48 61 633 32 42                                                                                                              

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami - Grażyna Nidzińska
e-mail: grazyna.nidzinska@pkp.pl
Tel. +48 601 260 836

Naczelnik Wydziału Współpracy z Samorządami w Poznaniu - Karol Binek
e-mail: karol.binek@pkp.pl
Tel. +48 61 633 11 32

Naczelnik Wydziału Współpracy z Samorządami w Szczecinie - Rafał Stępień
e-maila: rafal.stepien@pkp.pl
Tel. kom. +48 91 471 13 96

Naczelnik Wydziału Handlowego - Piotr Kryszak
e-mail: piotr.kryszak@pkp.pl
Tel. kom. +48 605 820 134

Województwo mazowieckie, podlaskie i łódzkie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Warszawie
ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa

Dyrektor Oddziału - Paweł Kośnik
e-mail: pawel.kosnik@pkp.pl
Tel. +48 22 474 61 35                                                                                                               

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami - Anna Dąbrowska
e-mail: anna.dabrowska@pkp.pl
Tel. +48 22 474 55 75                                                                                                             

Naczelnik Wydziału Współpracy z Samorządami - Anna Sokołowska
e-mail: anna.sokolowska@pkp.pl
Tel. +48 22 474 63 03

Naczelnik Wydziału Handlowego - Karol Rzeszowski
e-mail: karol.rzeszowski@pkp.pl
Tel. kom. +48 601 415 831

Województwo dolnośląskie i opolskie:
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu
ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław

Dyrektor Oddziału - Tadeusz Szulc
e-mail: tadeusz.szulc@pkp.pl
Tel. +48 71 717 33 64                                                                                                              

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami - Kamila Wieczysta
e-mail: kamila.wieczysta@pkp.pl
Tel. +48 502 202 864

Naczelnik Wydziału Współpracy z Samorządami - Monika Dłubak
e-mail: monika.dlubak@pkp.pl
Tel. +48 71 717 13 98

Naczelnik Wydziału Handlowego – Józef Muzyka
e-mail: jozef.muzyka@pkp.pl
Tel. kom. +48 71 717 59 57

  Sprzedaż
nieruchomości
  Wynajem
nieruchomości
przetargi Przetargi -
Nieruchomości
samorzady Współpraca z
samorządami
geodezja Geodezja i
kartografia
deweloperskie Projekty
deweloperskie