Nadzór właścicielski

Nadzór korporacyjny realizuje zadania wynikające z uprawnień właścicielskich w spółkach Grupy PKP i w innych spółkach prawa handlowego z udziałem PKP S.A.

Nadzór właścicielski jest sumą działań odnoszących się do:

  • nadzoru korporacyjnego w zakresie spraw wynikających z przepisów prawa oraz zasad nadzoru właścicielskiego,
  • nadzoru ekonomiczno-finansowego, polegającego na monitorowaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych podmiotów.

Do głównych celów nadzoru korporacyjnego należy zaliczyć:

  • zapewnienie transparentności działalności spółek z udziałem PKP S.A. i ich organów,
  • wykorzystanie uprawnień korporacyjnych PKP S.A. dla realizacji celów polityki gospodarczej Grupy PKP,
  • wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek z udziałem PKP,
  • przygotowanie podmiotów do procesu prywatyzacji.

Dla realizacji wskazanych celów nadzoru korporacyjnego istotne znaczenie ma właściwe funkcjonowanie kodeksowych organów spółek prawa handlowego: zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenie, rady nadzorczej oraz Zarządu.

Wykazy

Wykaz spółek Grupy PKP

Wykaz spółek z udziałem PKP S.A

Publikacja ogłoszeń o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu 

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Uchwały dotyczace wynagrodzenia w spółkach zaleznych PKP S.A.

Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania i wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu do spraw szkoleń Spółki „CS NATURA TOUR” Sp. z .o.o. z siedzibą w Gdańsku

Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Xcity Investment spółka. z o.o.

Uzasadnienie do określenia zasad wynagrodzenia Członków Zarządu Xcity Investment sp. z o.o.

Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Członka Zarządu do spraw szkoleń Spółki CS”NATURA TOUR” z o.o.

Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Uchwała ws. zasad kształtowania wynagrodzeń spółki Drukarnia Kolejowa Kraków sp. z o.o.

 

Wytworzył: PKP S.A.
Data wytworzenia: 11.06.2013
Opublikował w BIP: Czerwiński Łukasz
Data opublikowania: 11.06.2013 14:23
Ostatnio zmodyfikował w BIP: Grzegorz Kustosik
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2017 14:47
metryczka