Nadzór właścicielski

Nadzór korporacyjny realizuje zadania wynikające z uprawnień właścicielskich w spółkach Grupy PKP i w innych spółkach prawa handlowego z udziałem PKP S.A.

Nadzór właścicielski jest sumą działań odnoszących się do:

  • nadzoru korporacyjnego w zakresie spraw wynikających z przepisów prawa oraz zasad nadzoru właścicielskiego,
  • nadzoru ekonomiczno-finansowego, polegającego na monitorowaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej nadzorowanych podmiotów.

Do głównych celów nadzoru korporacyjnego należy zaliczyć:

  • zapewnienie transparentności działalności spółek z udziałem PKP S.A. i ich organów,
  • wykorzystanie uprawnień korporacyjnych PKP S.A. dla realizacji celów polityki gospodarczej Grupy PKP,
  • wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek z udziałem PKP,
  • przygotowanie podmiotów do procesu prywatyzacji.

Dla realizacji wskazanych celów nadzoru korporacyjnego istotne znaczenie ma właściwe funkcjonowanie kodeksowych organów spółek prawa handlowego: zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenie, rady nadzorczej oraz Zarządu.

Wykazy

Wykaz spółek Grupy PKP

Wykaz spółek z udziałem PKP S.A

Publikacja ogłoszeń o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu 

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ogłoszenie Rady Nadzorczej PKP Utrzymanie sp. z o.o. o wszczęciu postepowania na stanowisko Członka Zarządu ds. technicznych

Plan połaczenia


Plan połączenia PKP S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

Zał. 1 ; Zał. 2 ; Zał. 3 ; Zał. 4 ; Zał 5 ; Zał. 6 ; Zał. 7 ; Zał. 8 ; Zał. 9

Uchwały dotyczace wynagrodzenia w spółkach zaleznych PKP S.A.

Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Xcity Investment sp. z o.o.

Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu „PKP Informatyka” spółka z o.o.

Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu

Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu „CS NATURA TOUR” Sp. z o.o.

Uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKP TELKOL sp. z o.o. z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PKP Utrzymanie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie: PKP TELKOL sp. z o.o.) z dnia 29 czerwca 2017 r. .w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w PKP Utrzymanie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie: PKP TELKOL sp. z o.o.) zmienionej Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PKP Utrzymanie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie: PKP TELKOL sp. z o.o.) z dnia 26 lipca 2017 r.

Uchwała ws. wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Xcity Investment sp. z o.o.

Uchwała ws. kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Windykacja Kolejowa

Uchwała ws. kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu PKP Intercity SA

Uchwała ws. kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej PKP Intercity SA

Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Xcity Investment spółka. z o.o.

Uzasadnienie do określenia zasad wynagrodzenia Członków Zarządu Xcity Investment sp. z o.o.

Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Uchwała w sprawie. zasad kształtowania wynagrodzeń spółki Drukarnia Kolejowa Kraków sp. z o.o.

Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki PKP Utrzymanie sp. z o.o.

Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej PKP Utrzymanie sp. z o.o.

Uchwała ws. ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki CS NATURA TOUR sp. z o.o.

Uchwały ws. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki CS NATURA TOUR sp. z o.o.

Uchwała w sprawie. zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Drukarnia Kolejowa Kraków sp. z o.o.

Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki PKP Informatyka spółka z o.o.

Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej PKP Informatyka spółka z o.o.

Uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa spółki PKP Windykacja sp. z o.o.

Zmiana Uchwała określająaj zasady wynagradzania Członków Zarządu spółki PKP Utrzymanie sp. z o.o.

Uchwała ws zasad wynagradzania Członków Zarządu PKP Budownictwo

Uchwała ws zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej PKP Budownictwo

 

 

INFORMACJA

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, która wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r., informujemy, że Targowisko „Świebodzki” w dalszym ciągu będzie funkcjonowało na dotychczasowych zasadach.

Wytworzył: PKP S.A.
Data wytworzenia: 11.06.2013
Opublikował w BIP: Czerwiński Łukasz
Data opublikowania: 11.06.2013 14:23
Ostatnio zmodyfikował w BIP: Grzegorz Kustosik
Data ostatniej modyfikacji: 06.06.2018 16:03
metryczka