Organy PKP S.A. – Zarząd i Rada Nadzorcza

Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu

Krzysztof Mamiński z koleją związany jest od prawie 40 lat. Jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego na kierunku europejski model zarządzania. Pracę na kolei rozpoczął w 1980 r., w Ośrodku Informatyki CDOKP w Warszawie. Od 1990 r. był członkiem Komisji Krajowej "Solidarności", pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" i przewodniczącego Sekretariatu Transportowców związku. W latach 1998-2002 zasiadał w zarządzie Polskich Kolei Państwowych, odpowiadając za restrukturyzację i sprawy pracownicze. W latach 2012-2013 był Pełnomocnikiem Zarządu PKP S.A. ds. Dialogu Społecznego w Grupie PKP. 21 marca 2016 r. Krzysztof Mamiński został p.o. Prezesa Zarządu Przewozów Regionalnych. Funkcję Prezesa Zarządu spółki pełnił od 13 kwietnia 2016 r. Od marca 2017 r. pełni funkcję prezesa PKP S.A.

Mirosław Andrzej Antonowicz - Członek Zarządu

dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarzadzaniu, od wielu lat związany z branżą kolejową, w tym z Grupą PKP. Zasiadał m.in. w Zarządzie PKP CARGO. Był także członkiem rad nadzorczych kolejowych spółek. W latach 2006 – 2010 pełnił funkcję wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego ds. regulacji rynku. Jest pracownikiem naukowym Akademii Leona Koźmińskiego, Dyrektorem Centrum  Naukowo –Biznesowego Logistyki, Transportu I Zakupów. Był członkiem prezydium oraz ekspertem Zespołu Logistyki i Procesów Transportowych Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Jest także absolwentem wielu studiów podyplomowych, w tym z zakresu Zarządzania Spółkami w Transporcie na Politechnice Warszawskiej oraz Podyplomowego Studium Europejskich Stosunków Finansowo-Ekonomiczno-Prawnych na SGH. Autor wielu publikacji i opracowań z dziedziny zarządzania, transportu i logistyki.

Andrzej Antoni Olszewski Członek Zarządu

ekonomista z wieloletnim doświadczeniem menadżerskim w finansach i restrukturyzacji. Posiada doświadczenie w pracy na stanowiskach zarządczych, m.in. w dużych międzynarodowych korporacjach i instytucjach finansowych. Był jedną z pierwszych osób w Polsce, które uzyskały wpis na listę maklerów papierów wartościowych w Komisji Papierów Wartościowych, obecnie Komisja Nadzoru Finansowego. Posiada dyplom Executive MBA Finanse Międzynarodowe. Jest absolwentem studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

 

Członkowie Rady Nadzorczej PKP S.A.

Mirosław Chaberek - Przewodniczący

Tomasz Buczyński

Dariusz Wędzki

Maciej Baranowski

Paweł Sosnowski

 

 

 

 

Wytworzył: PKP S.A.
Data wytworzenia: 23.04.2013
Opublikował w BIP: Jan Billing
Data opublikowania: 23.04.2013 10:28
Ostatnio zmodyfikował w BIP: Grzegorz Kustosik
Data ostatniej modyfikacji: 17.07.2017 11:49
metryczka