Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020 jest instrumentem wsparcia rozwoju społecznego i gospodarczego 5 województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej, a środki w wysokości 2 mld € przeznaczone są na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości oraz inwestycje w komunikację drogową, kolejową oraz miejską.

W poprawę efektywności układów transportowych i zrównoważonego transportu oraz zwiększenie dostępności makroregionu w zakresie infrastruktury transportowej doskonale wpisują się realizowane przez PKP S.A., w ramach Działania 3.1 Infrastruktura kolejowa, zadania w zakresie modernizacji dworców kolejowych.

Projekty realizowane w ramach programu:

Projekt nr POPW.03.01.00-00-0007/17 „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz

Beneficjentem projektu zlokalizowanego na terenie województw świętokrzyskiego oraz podkarpackiego jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizująca projekt w jego zasadniczej części. Podmiotem odpowiedzialnym za zakres prac obejmujący przebudowę dworca Skarżysko-Kamienna wraz z budową parkingu Park&Ride jest PKP S.A.

Projekt nr POPW.03.01.00-00-0005/17 „Prace na linii kolejowej nr 31 na odcinku gr. województwa - Czeremcha - Hajnówka

Wizualizacja: Dworzec Czeremcha

Beneficjentem projektu zlokalizowanego na terenie województwa podlaskiego jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizująca projekt w jego zasadniczej części. Podmiotem odpowiedzialnym za zakres prac obejmujący przebudowę dworców Siemiatycze oraz Czeremcha wraz z budową parkingów Park&Ride jest PKP S.A.

Projekt nr POPW.03.01.00-00-0004/17 „Prace na linii kolejowej nr 32 na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)

Wizualizacja: Dworzec Białystok

Beneficjentem projektu zlokalizowanego na terenie województwa podlaskiego jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizująca projekt w jego zasadniczej części. Podmiotem odpowiedzialnym za zakres prac obejmujący przebudowę dworców Białystok oraz Bielsk Podlaski wraz z budową parkingów Park&Ride jest PKP S.A.

Projekt nr POPW.03.01.00-00-0008/17 „Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn

Zdjęcie: Dworzec Olsztyn Zachodni

Beneficjentem projektu zlokalizowanego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizująca projekt w jego zasadniczej części. Podmiotem odpowiedzialnym za zakres prac obejmujący przebudowę dworców Olsztynek, Nidzica, Olsztyn Zachodni oraz Olsztyn Główny wraz z budową parkingów Park&Ride jest PKP S.A.