Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Celem strategicznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu. 

Inwestycje realizowane przez PKP S.A. polegające na modernizacji dworców kolejowych wpływają na poprawę efektywności funkcjonowania układu transportowego województwa oraz zwiększenie dostępności.

Projekty realizowane w ramach programu:

Przebudowa trzech budynków dworcowych: Siechnice, Św. Katarzyna oraz Żerniki Wrocławskie – Smardzów wraz z zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

 

 

 

 


Wizualizacja: Dworzec Św. Katarzyna

Projekt realizowany będzie w woj. dolnośląskim w obszarze Aglomeracji Wrocławskiej. Przedmiot projektu dotyczy przebudowy 3 budynków dworcowych w gminie Siechnice wraz z zagospodarowaniem terenu i budową niezbędnej infrastruktury technicznej. Do przebudowy przeznaczono budynek dworca w Siechnicach przy ul. Kolejowej 4 - działka o nr ewid. 615/12, w Świętej Katarzynie przy ul. Stacyjnej 3 - działka o nr ewid. 63/6 oraz w Żernikach Wrocławskich przy ul. Kolejowej 1 - działka o nr ewid. 185/5.