Sprzedaż wierzytelności PKP S.A.

wierzytelnościOgłoszenia dotyczące zaproszenia do rokowań w sprawie nabycia wierzytelności od dłużników:

•    osób fizycznych z tytułu czynszów mieszkaniowych,
•    osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
•    spółek prawa handlowego i innych osób prawnych